Cyhoeddiad Sprzedam najnowsza stronę www

Sprzedam najnowsza stronę www

Dim llun ar gael
Zapraszam na nasza stronę www o kodeksie pracy. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie zmiany lecz będą miały swoją konsekwencję. Według innowacyjnych artykułów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Według nowego kodeksu pracy, jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu za dany rok, w tym samym roku, ma okres na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do samego końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, urlop przepadnie. Duże zmiany zostaną wprowadzone także w zakresie prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł przewodzić i zapisywać dokumentację w kwestiach zgrupowanych ze stosunkiem pracy oraz akta personalne pracowników w postaci papierowej czyli elektronicznej. Kolejne przemiany wprowadzane w kodeksie pracy powodują, że jeszcze częściej możliwe są przypadki, gdy w ciągu dnia roboczego przypadają zarówno okresy pracy, w jaki sposób i różne nieobecności rozliczane godzinowo. Powstaje w takim razie pytanie, jak rozliczyć dodatkową pracę przypadającą w takich dobach. Bywa też, że po dłuższych urlopach kierownicy czasem wzywają pracownika do pracy wcześniej niż o godzinie zaplanowanej w rozkładzie. To również powoduje problem z rozliczaniem takiej pracy. Pojawiają się też obiekcje przy rozstrzyganiu, innymi słowy dana nadgodzina będzie dobowa, to znaczy średniotygodniowa.

Cynnig:

Cyswllt: Witold, Stargard, tel. 5571196748, email: witold.t98@tlen.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 13-12-2019