Cyhoeddiad Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Sprzedam dla instytucji kultury książkę

Dim llun ar gael
Przygotuj się z nami do SIO. SIO odpowiada na takie pytania, jak: - Jaki jest obszar danych dziedzinowych gromadzonych w zbiorach szkół i placówek oświatowych? - Kogo dotyczą przetwarzane dane w SIO? - Kto jest zobowiązany do przekazywania tych danych? - Czym jest Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, i które jednostki mu podlegają? - Jakie są terminy przekazywania danych do SIO? Wejście w życie reformy oświaty niesie za sobą wiele konsekwencji, w tym zgrupowanych z nowymi zadaniami dyrektorów szkół dodatkowo organów prowadzących. Zmiany wprowadzone ustawami Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe dotykają wielu obszarów. W książce omówiono zadania dotyczące m.in.: - terminów wdrażania reformy oświaty, z uwzględnieniem terminów dla dyrektorów przekształcanych i wygaszanych szkół, - nowej struktury szkolnictwa, - przekształcania szkół samorządowych, szkół publicznych niesamorządowych również szkół niepublicznych, - tworzenia arkuszy organizacyjnych rocznie szkolny także lata kolejne (w tym wskazówki na rzecz dyrektora również reguły aneksowania zatwierdzonego arkusza), - zmian kadrowych w przekształcanych szkołach, z uwzględnieniem sytuacji prawnej nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, - sytuacji osób pełniących stanowiska kierownicze, - zmian wprowadzonych w Karcie Nauczyciela (m.in. weryfikacja niekaralności dyscyplinarnej, rozciągłość stażu awansu zawodowego). Zapraszamy

Cynnig:

Cyswllt: Seweryn, Płock, tel. 5951369282, email: lseweryn_g1835@poczta.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 01-02-2020