Cyhoeddiad Sporządzę upadłość spółki

Sporządzę upadłość spółki

Dim llun ar gael
Liczba upadłości konsumenckich wzrosła wówczas niemal czterokrotnie w stosunku do całego 2015 r. (pierwszego roku obowiązywania oryginalnych przepisów), kiedy to upadłości konsumenckich było 2112. W grudniu 2019 r. padł podobnie miesięczny rekord – ogłoszono 826 upadłości konsumenckich. Łącznie, od momentu wprowadzenia w 2015 r. w życie nowych, zliberalizowanych kodeksów dotyczących upadłości konsumenckiej – ogłoszono z okładem 26 000 upadłości osób nieprowadzących aktywności gospodarczej. Nowelizacja 2020 Upadłość konsumencka jest nadzwyczaj istotnym zjawiskiem dla banków, firm windykacyjnych także wierzycieli. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw, przyjęty poprzez Sejm w dniu 30.08.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802 ) w fundamentalnym zakresie zmienia kształt upadłości konsumenckiej również w zakresie przesłanek, jak i w przebiegu samej procedury. Ustawa nowelizująca wprowadza z okładem 70 zmian w ustawie - Prawo upadłościowe, a poza tym nowelizuje szereg przepisów w ustawie - Prawo restrukturyzacyjne, ustawie o krajowym rejestrze zadłużonych, w ustawie o licencji doradcy restrukturyzacyjnego i innych. Nowelizacja wchodzi w życie 24.3.2020 r. Celem artykułu jest omówienie z jednej strony regulacji dotyczących upadłości konsumenckiej z punktu widzenia dłużnika-konsumenta, a z drugiej strony z punktu widzenia jego wierzyciela ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych zmian. W trakcie praktycznych warsztatów (w formule case studies) zostaną omówione: możliwości oddłużenia konsumentów i praktyczne ich wykorzystanie ze szczególnym uwzględnieniem projektowanych przemian wymagania formalne wniosków i wszystkich pism składanych w toku postępowania przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie innowacyjnych artykułów praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności śmiałych regulacji razem z propozycjami ich rozwiązania.

Cynnig:

Cyswllt: Kinga, Rumia, tel. 6406069135, email: rkingai56@gmail.com
Ychwanegodd Dyddiad: 23-03-2020