Cyhoeddiad Praktyka produkcyjna HACCP GMP instrukcje

Praktyka produkcyjna HACCP GMP instrukcje

Dim llun ar gael
Mają Państwo bezwzględny obowiązek wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP (zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)

Cynnig:

Cyswllt: Jeremi, Świętochłowice, tel. 7902367581, email: jeremiw374@gazeta.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 28-03-2020