Cyhoeddiad Kupię Olszewskiego skrypt

Kupię Olszewskiego skrypt

Dim llun ar gael
Kupię Opracowanie dla żaków prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a również do osób, jakie pragną poznać ważniejsze instytucje prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą skryptu jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim wykłady ten omawia wyłącznie najważniejsze akty legislacyjne odnoszące się do aspektów gospodarczych. Pomija zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tutaj rozważań teoretycznych, znacznie więcej miejsca poświęcone jest prezentacji tekstu regulacji. Dobór zagadnień wybranych do analizy charakteryzuje ich duże znaczenie rzeczowe (które są również przydatne w pracy przedsiębiorcy i urzędnika). Mnogość też uwagi poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. Znaczącą zaletą skryptu jest także i to, że tekst opracowania został poddany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli już użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich pełne zrozumienie także przez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych artykułów w praktyce jest ich pogrupowanie w etapy w sposób chronologiczny dla prowadzenia aktywności gospodarczej. Użyteczne przy przygotowaniu się do egzaminu mogą wyjść liczne tabele porównawcze lub modele procedur.

Cynnig:

Cyswllt: Witold, Skarżysko-Kamienna, tel. 5367609856, email: twitold_t1186@onet.pl
Ychwanegodd Dyddiad: 16-12-2019