Cyhoeddiad Do sprzedania opracowanie z prawa finansowego

Do sprzedania opracowanie z prawa finansowego

Dim llun ar gael
Opracowanie Finanse publiczne i prawo finansowe omawia zadania teraźniejszego systemu finansów publicznych w Polsce. Skrybowie Finansów i prawa finansowego skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to: zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych, oświata o pieniądzu dodatkowo funkcje banku centralnego, zadania prawa bankowego, budżet państwa także budżet jednostek samorządu terytorialnego, zadania prawa podatkowego, sprawność i etyka w sektorze finansów publicznych. Publikacja w szerokim zakresie omawia: międzynarodowe prawo finansowe, prawo rynku finansowego, administrację finansów publicznych, system pieniężny, prawo dewizowe, prawo walutowe, polskie prawo bankowe, prawo celne, prawo budżetowe, fundusze publiczne, prawo podatkowe, prawo finansowe ubezpieczeń społecznych, dyscyplinę finansów publicznych, prawo finansowe samorządu terytorialnego.

Cynnig:

Cyswllt: Iga, Tarnów, tel. 7399734767, email: siga-755@gmail.com
Ychwanegodd Dyddiad: 06-04-2020